...

Zakres usług

zakres prowadzonych spraw

W czym mogę Ci pomóc?

Moja kancelaria od początku działalności zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń, prawa o ruchu drogowym, a także postepowaniami dyscyplinarnymi. Świadczę kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych.

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach karnych

Świadczę kompleksowe usługi z zakresy prawa karnego na wszystkich etapach postępowania. Jestem z moimi klientami od postępowania przygotowawczego, poprzez postepowanie sądowe, apelacyjne, kasacyjne aż po postępowanie wykonawcze. Reprezentuję w sprawach karnych osoby pokrzywdzone przestępstwem, podejrzanych, oskarżonych oraz osoby skazane. Bogate doświadczenie adwokata od spraw akrnych, które zdobyłem na przestrzeni lat pozwala mi na rzetelne reprezentowanie moich klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, a także przed innymi instytucjami prawa.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Poszukujesz kancelarii zajmującej się obsługą przedsiębiorców oraz klientów zagranicznych?

Odwiedź koniecznie Kancelarię Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.