...

Stalking

Stalking

Uporczywe nękanie innej osoby, które powoduje u niej stan zagrożenia lub naruszenie prywatności nazywany znany jest jako stalking. Ten czyn podlega karze pozbawienia wolności.

 

Osoba poszkodowana stalkingiem może zgłosić się do kancelarii w celu roszczenia swoich praw przed sądem. Kancelaria adwokacka zapewnia pełną ochronę ofierze stalkingu, pomaga w uzyskaniu pomocy psychologicznej. Podczas fazy przygotowawczej adwokat weryfikuje słuszność zarzutów, pozyskuje materiały dowodowe, analizuje akta sprawy. Kancelaria pomaga także osobom podejrzanym o przestępstwo stalkingu.

Stalking

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.