...

PostępowaniE dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne

Naruszenie przez członka grupy zawodowej obowiązków, etyki służbowej czy zawodowej może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne jest uregulowane za pomocą wielu aktów normatywnych. Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed organami dyscyplinarnymi takimi jak władze uczelni, komisja dyscyplinarna czy sąd dyscyplinarny.

 

Podczas trwania postępowania dyscyplinarnego można skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata. Kancelaria świadczy swoje usługi w tym zakresie i będzie reprezentowała obwinionego podczas postępowania dyscyplinarnego.

Postępowanie dyscyplinarne prawnik

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.