...

O kancelarii

Adwokat Sagan

Adwokat Piotr Sagan

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych

Nazywam się Piotr Sagan i jestem adwokatem wpisanym na listę Izby Adwokackiej w Lublinie (nr 897). Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. W 2007 roku ukończyłem aplikację adwokacką i od tamtej pory prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie. Specjalizuję się jako adwokat od spraw karnych. Doświadczenie adwokata w sprawach karnych, które uzyskałem w licznych procesach oraz zdobyte kwalifikacje pozwalają mi na rzetelne i sumienne prowadzenia spraw moich Klientów. Reprezentuję Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami wojskowymi, Sądem Najwyższym, prokuraturą oraz organami Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej, organami administracji publicznej czy Zakładami Karnymi. Jako adwokat od spraw karnych, występuję w charakterze obrońcy lub pełnomocnika na terenie całego kraju. Oferowana przeze mnie pomoc prawna obejmuje wszystkie fazy postępowania: przygotowawcze, sądowe i wykonawcze. Oferuję bezpośrednie spotkania z klientami oraz konsultacje internetowe i telefoniczne, dlatego serdecznie zapraszam do kontaktu.

Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń

Postępowania dyscyplinarne

Postępowania dyscyplinarne

Kodeksy prawnicze Temida symbol prawa

Dobro moich klientów jest najważniejsze

Jako adwokat od spraw karnych oferuję profesjonalną pomoc prawną także po wyroku. Zajmuję się przygotowaniem apelacji, zażaleń, kasacji oraz innego rodzaju pism procesowych. Służę pomocą skazanym reprezentując ich interesy w trakcie postępowań wykonawczych, które mają na celu:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.