...

Odroczenie wykonania kary więzienia

Odroczenie wykonania kary więzienia

Istnieje możliwość odroczenia wykonania kary więzienia na okres do jednego roku. Sąd może podjąć taką decyzję, jeśli natychmiastowe wykonanie kary więzienia spowodowałoby, że skazany lub jego rodzina znacząco ucierpią. Na taką decyzję może wpłynąć np. choroba skazanego, choroba członka rodziny, pozostawienie rodziny skazanego środków do życia.

Kancelaria pomaga w zebraniu materiału dowodowego, który pomoże w uzyskaniu odroczenia wykonania kary więzienia. Zapewniamy pełną reprezentację przed sądem i w postępowaniu odwoławczym.

Odroczenie wykonania kary więzienia

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.