...

Groźba karalna

Groźba karalna

Przestępstwo takie jak groźba karalna polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższych. Groźby karalne najczęściej są formułowane słownie lub pisemnie. Przedmiotem gróźb karalnych są najczęściej zapowiedzi aktów przemocy, dokonanie szkód mienia bądź ujawnianie kompromitujących informacji. Ściganie za przestępstwo groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom, pod których adresem były formułowane groźby karalne, a także osobom którym zostały postawione zarzuty kierowania gróźb karalnych. Zapewniamy pełną obsługę prawną zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym.

Groźba karalna

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.