...

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Za posiadanie narkotyków czyli substancji psychotropowych bądź środków odurzających (także posiadanie marihuany na własny użytek) zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Za udzielanie narkotyków innym osobom grożą surowsze karny pozbawienia wolności. Za udzielenie narkotyków innym osobom dorosłym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a za udzielenie narkotyków osobom małoletnim grozi 15 lat pozbawienia wolności.

W sprawach o przestępstwa narkotykowe również istnieje możliwość obrony. Kancelaria świadczy pełną obsługę prawną w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, które dotyczą przestępstw narkotykowych. Zajmujemy się weryfikację materiału dowodowego zabezpieczonego w postępowaniu karnym.

Przestępstwa narkotykowe

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.