...

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów

Zagadnienia takie jak fałszowanie dokumentów oraz posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami, blankietami czy podpisem innej osoby w celu osiągnięcia korzyści lub wprowadzenia w błąd podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności.

 

Kancelaria oferuje kompleksową reprezentację w postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie trwania procesu o fałszowanie dokumentów. Analizujemy materiał dowodowy zebrany w toku postępowania. Chcesz wiedzieć co grozi Ci za fałszowanie dokumentów lub posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami? Skontaktuj się z kancelarią.

Fałszowanie dokumentów

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.