...

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo gospodarcze

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu dotyczą czynów zabronionych, które destabilizują prawidłowe funkcjonowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przestępstwo gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego i godzą w instytucje finansów publicznych. Samo prawo gospodarcze jest niezwykle zawiłe i regulowane przez wiele aktów prawnych, dlatego warto skorzystać z usług adwokata zanim pojawią się podejrzenia o popełnienie przestępstwa gospodarczego.
Kancelaria w ramach swoich usług zapewnia pełną reprezentację w postępowaniu karnym dotyczącym przestępstwa gospodarczego. Zajmujemy się weryfikacją dowodów zgromadzonych w trakcie postepowania przygotowawczego. Analizujemy dokumentację firmy, w celu ustalenia czy doszło do popełnienia przestępstwa gospodarczego oraz zbieramy materiały pod kątem procesu.

Przestępstwa gospodarcze

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.