...

Paserstwo

Paserstwo

W kodeksie karnym występuje paserstwo oraz nieumyślne paserstwo. Przedmiotem paserstwa są rzeczy uzyskane za pomocą czynu zabronionego. Mogą to być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Przestępstwo paserstwa można popełnić na cztery sposoby:

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniu karnym na każdym etapie sprawy dotyczącej paserstwa. Zajmujemy się weryfikacją materiału dowodowego. Reprezentujemy osoby podejrzane o dokonanie przestępstwa paserstwa.

Paserstwo

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.