...

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

System dozoru elektronicznego pozwala na odbywanie kary na wolności przy użyciu odpowiednich środków technicznych. Taki rodzaj odbywania kary pozwala skazanemu uniknąć wyeliminowania z życia społecznego. Dzięki dozorowi elektronicznemu skazany może wypełniać wcześniejsze obowiązki (praca zawodowa, opieka nad dziećmi, prowadzenie domu). Ten system kontroli pozwala organom sprawdzać czy skazany znajduje się w miejscu wskazanym przez sąd na czas odbywania kary.

Kancelaria świadczy usługi związane z przygotowaniem wniosku do sądu penitencjarnego o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz reprezentuje interesy skazanego w takcie trwania posiedzenia sądowego.

Dozór elektroniczny opaska

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.