...

Przerwa w wykonywaniu kary więzienia

Przerwa w wykonywaniu kary więzienia

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu przerwy w wykonywaniu kary więzienia. Taka sytuacja może zajść w momencie kiedy natychmiastowe wykonanie kary może spowodować ciężkie skutki dla samego skazanego bądź jego rodziny. Do takich sytuacji należą: choroba skazanego, choroba członka rodziny skazanego, pozostawienie członków rodziny skazanego bez środków do życia.

Kancelaria pozyskuje materiał dowodowy, który może pozwolić skazanemu starać się o przerwę w wykonywaniu kary więzienia. Zajmujemy się weryfikacją akt sprawy oraz reprezentujemy skazanego przed sądem i w postępowaniu odwoławczym.

Przerwa w wykonywaniu kary więzienia

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.