...

Rozbój

Rozbój

Przestępstwo takie jak rozbój polega na dokonaniu kradzieży z użyciem przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby pokrzywdzonej. Zastosowanie przez sprawcę środków przymusu sprawia, że pokrzywdzony jest doprowadzony do stanu bezbronności.

 

Kancelaria oferuje swoje usługi podczas postępowania przygotowawczego oraz sądowego dotyczącego rozboju. Podczas postępowania przed organami ścigania weryfikowane są dowody przedstawione w sprawie. Reprezentujemy zarówno osoby oskarżone o rozbój jak i osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku rozboju.

Rozbój

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.