...

Skazanie bez rozprawy

Młotek sędziowski kodeksy prawnicze

Czy istnieje możliwość wydania wyroku bez rozprawy? Kiedy można dobrowolnie poddać się karze? Jak w takiej sytuacji wygląda postępowanie? Na te pytania za chwilę znajdziesz odpowiedzi w artykule ze Strefy Wiedzy. Zapraszam do lektury.

Wniosek o skazanie bez rozprawy

Ogłoszenie wyroku bez rozprawy jest możliwe, as zczegółowe regulacje są opisane w kodeksie postępowania karnego w artykule 335. Jakie warunki muszą zostać spełnione aby doszło do skazania bez rozprawy? Zacznijmy od postępowanie przygotowawczego.

 

Wniosek o skazanie bez rozprawy składa się na etapie postępowania przygotowawczego. Ppodejrzany może skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej jeżeli są spełnione następujące przesłanki:

Wniosek o skazanie bez rozprawy będzie dopuszczony tylko w razie popełnienia występku. Jeżeli podejrzany popełnił zbrodnie, czyli przestępstwo zagrożone karą wolności na czas nie krótszy jak 3 lata wówczas musi odbyć się rozprawa.

 

Jeżeli wszystkie te warunki zostaną spełnione wówczas podczas przesłuchania w prokuraturze podejrzany może zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze i prokurator zamiast wnosić do sądu akt oskarżenia, wnosi wniosek o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu.

Złożenie wniosku o skazanie bez rozprawy i co dalej?

Prokurator składa wniosek oraz cały materiał dowodowy zebrany podczas postępowania przygotowawczego do sądu. Ostateczna decyzję czy nastąpi skazanie bez rozprawy podejmuje jednak sąd na wyznaczonym posiedzeniu. Sąd ma kilka możliwości odnośnie wniosku:

Korzyści z dobrowolnego poddaniu się karze

Dobrowolne poddanie się karze i skorzystanie z instytucji skazania bez rozprawy może dać podejrzanemu szereg korzyści. Skorzystanie z takiego rozwiązania nie tylko pozwoli na szybsze zakończenie postępowania karnego i uniknięcia stresu związanego z udziałem w rozprawach, ale także w praktyce oznacza niższy wyrok dla podejrzanego.  

 

Warto natomiast takiej decyzji nie podejmować pochopnie i korzystać z fundamentalnego prawa podejrzanego czyli prawa do obrony. Każda sprawa jest inna i wymaga dokładnej analizy obrońcy, który pozwoli ustalić stan faktyczny zarzucanego przestępstwa i może negocjować wymiar kary.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.